Blog Youtube

Cách làm kênh YouTube cho ngành xây dựng

Nhiều nhà thầu và nhà tu sửa sẽ cho bạn biết rằng việc sử dụng YouTube để tiếp thị trong ngành xây dựng là rất khó hoặc thậm chí là không thể. Một số người không nghĩ rằng các triển vọng tu sửa đang t...

4 chiến lược tăng view youtube hiệu quả năm 2020

YouTube là một mạng truyền thông xã hội mạnh mẽ dành cho các nhà tiếp thị, nhưng nó sẽ chỉ gặt hái kết quả nếu video của bạn đang được xem . Có vẻ dễ dàng một khi bạn đã thành thạo cách tải video lên ...